Ви переглядаєте рубрику »Фінансова звітність «

Форма №7 0611091 СФ

Форма №7 0611092 ЗФ

Форма №2 0611091

Форма №2 0611092

Форма №4-1 0611091

Форма №4-2 0611091

Форма №4-2 0611142

Форма №7 0611091 ЗФ

_________________

Форма №4-3 0611142

Форма №4-3 0617321

Форма №7 0611091 ЗФ

Форма №2 0611091

Форма №2 0611092

Форма №2 0611142

Форма №4-1 0611091

Форма №4-2 0611091

Форма №4-2 0611142

_________________

Форма №2 (0611091)

Форма №2 (0611092)

Форма №4-1 (0611091)

Форма №4-2 (0611091)

Форма №4-2 (0611142)

Форма №4-3 (0611091)

Форма №7 (0611091) ЗФ

Форма №7 (0611091) СФ

Форма №7 (0611092)

____________

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Кошторис обласний

Кошторис освітня субвенція

Кошторис по перепідготовці

Примітки до річної фінансової звітності

____________

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(форма N 4-3м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

____________

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

___________

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

___________
Звіт про надход. і використ. коштів ЗФ (форма 2)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ЗФ (форма 7)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ЗФ (форма 7.)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами СФ (форма 7)

Звіт про надх. і викор. коштів отриманих за іншими джерел. надходжень (форма 4-2)

Звіт про надх. і викор. коштів отриманих як плата за посл (форма 4-1)

Звіт про надход. і використ. коштів ЗФ (форма 2).

___________

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Форма 7 СФ (0611222)

Форма 7 СФ (0617363)

Форма 2 (0611091)

Форма 2 (0611092)

Форма 2 (0611094)

Форма 2 (0611142)

Форма 2 (0611221)

Форма 4-1 (0611091)

Форма 4-1 (0611110)

Форма 4-2 (0611091)

Форма 4-2 (0611110)

Форма 4-2 (0611142)

Форма 4-3 (0611142)

Форма 4-3 (0611221)

Форма 4-3 (0611222)

Форма 4-3 (0617363)

Форма 7 ЗФ (0611091)

Форма 7 ЗФ (0611142)

Форма 7 ЗФ (0611094)

Форма 7 ЗФ (0611221)

Форма 7 ЗФ (0611222)

Форма 7 ЗФ (0911092)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)


Звiт про надходження i використання коштiв Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв_ЗФ_(0611142) Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв_ЗФ_(0611094) Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв_ЗФ_(0611092) Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв_ЗФ_(0611091) Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв,_плата_за_послуги_(0611142) Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв,_плата_за_послуги_(0611110) Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв,_плата_за_послуги_(0611091) Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв,_джерела_власних_надх._(0611142) Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв,_джерела_власних_надх._(0611110) Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв,_джерела_власних_надх._(0611091) Звiт_про_надходження_i_використання_iнших_надходжень__СФ_(0611221) Звiт_про_надходження_i_використання_iнших_надходжень__СФ_(0611142) Звiт_про_заборгованiсть__за_бюджетними_коштами_СФ_(0611142) Звiт_про_заборгованiсть__за_бюджетними_коштами_СФ_(0611091) Звiт_про_заборгованiсть__за_бюджетними_коштами_ЗФ_(0611142) Звiт_про_заборгованiсть__за_бюджетними_коштами_ЗФ_(0611092) Звiт_про_заборгованiсть__за_бюджетними_коштами_ЗФ_(0611091)

______________________


Звіт про фінансовий результат

Звіт про фінансовий результат

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (0611110)

Звіт про надходження i використання коштів, отриманих як плата за послуги (0611091)

Звіт_про_надходження_i_використання_коштів_ЗФ (0611142)

Звiт про надходження i використання коштiв ЗФ (0611092)

Звiт про надходження i використання коштiв ЗФ (0611091)

Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (0611142) ЗФ

Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (0611142)

Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (0611092)

Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (0611091) СФ

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (0611110)

Баланс

Баланс

_______________

Звiт про надходження i використання коштiв ЗФ (форма 2м) за I кв

Звiт про надходження i використання кошт. ЗФ (форма 2м) за I кв

Звiт про надход. i використання коштiв отриман. за iншими джерелами (форма 4-2м) за I кв

Звiт про надх. i використ. коштiв отриманих як плата за посл. (форма 4-1м) за I кв

Звiт про заборгованiсть за бюджетними оштами (форма 7м ) за I кв

Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма 7м) за I кв

Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма 7м) за I кв.

_______________

Звіт про надходження коштів ЗФ (форма 2м)

Звіт про надходження і використання коштів (форма 4-1)

Звіт про надходження і використання коштів (форма4-2)

Звіт про надходження і викор.інших надх.СФ (форма 4-3м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) (1)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)

Звіт про надходження коштів ЗФ(форма 2м)

Звiт про надходження i використаннякоштів загального фонду (форма №2м).
Звiт про заборгованiсть (форма 7м) загальний фонд.

Звiт про заборгованiсть (форма 7м) спеціальний фонд.

Звiт про заборгованiсть (форма №7м) загальний фонд

Звiт про заборгованiсть (форма №7м) спеціальний фонд

Звiт про надходження i використання коштiв (форма 4-1м)

Звiт про надходження i використання iнших надходжень (форма 4-3м)

Звiт про надходження i використання власних надходжень (форма 4-2м).

Звiт про надходження i використання коштiв загального фонду (форма 2м).
_______________

Звiт про надходження i використання коштiв загального фонд (форма 2м)

Звiт про надходження i використання коштiв_загального фонду (форма 2м)

Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма 7м)

Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма 7м)

Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма 7м)

Звiт про надходження i використання коштiв (форма 4-1м)

Звiт про надходження i використання коштiв (форма 4-2м)
____________

Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)

Звiт про заборгованість за_бюджетними коштами (форма №7м)

Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (форма7м)

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iн.

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата

Звiт про надходження i використання коштiв ЗФ (форма№2м)

Звiт про надходження та використання коштiв ЗФ (форма 2м)

____________

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7 м)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)
Звiт про надходження i використання iнших надходжень СФ
Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата
Звiт про надходження i використання коштiв загального фонду

____________

Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)
Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) ЗФ
Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма 7м) СФ
Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншим джерелами власних надходжень
Звiт про надходження i використання iнших власних надходжень СФ
Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата
Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду
____________

Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма 7м) спец.
Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма №7м) заг.
Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма №7м) спец.
Звiт про надходження i використання iнших надходження спецiального фонду
Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень
Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги
Звiт про надходження i використання коштiв загального фонду
____________

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м).

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2 м).

Звіт про надходження і використання коштів ЗФ (форма №2м)

Звіт про надходження і використання коштів ЗФ (форма №2м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 3-4 м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) за 3-й квартал 2018р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 3-й квартал 2018р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 3-й квартал 2018р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 3-й квартал 2018р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 3-й квартал 2018р.

Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма №7м) за III квартал 2018р

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) за III квартал 2018 р.

Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) за III квартал 2018 р


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) за 2-й квартал 2018р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2-й квартал 2018р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2-й квартал 2018р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2-й квартал 2018р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2-й квартал 2018р.


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)


Звiт про надходження i використання коштiв загального фонду (форма № 2д, №2м) за 2017 рік


Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за 2017 рік.


Звіт про надходження i використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за  2017 рік.


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м) на 1 січня 2018 року.


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м) на 1 січня 2018 року.


Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017 року.


Звіт про надходження i використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за III квартал 2017 року.


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма  №7 м) на 1 жовтня 2017 року.


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 1 жовтня 2017 року.


Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) за III квартал 2017 року.


Звіт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма № 2д, №2м) за III квартал 2017 року.


Звiт про надходження i використання коштiв загального фонду (форма № 2д, №2м)


Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м)


Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м).


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д, №7 м) на 1 липня 2017 року.


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м) на 1 липня 2017 року


Звiт про надходження i використання коштiв загального фонду (форма № 2д, №2м)


Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м)


Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень  (форма № 4-2д, № 4-2м)


Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма_№7д, №7м)


Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)


Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма № 2д, №2м), за 2016 рік


Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м), за 2016 рік


Звiт про надходження i використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м), за 2016 рік


Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м),  за 2016 рік.


Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 1 січня 2017 року.


Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 1 січня 2017 року (1).


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2016 року.


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2016 року.


Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2016 року.


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 жовтня 2016 року.


Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7а, №7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 жовтня 2016 року”.


Категорія: Фінансова звітність  Коментарі закриті